Kẹp Bướm - Kẹp Giấy
Kẹp bướm màu các cỡ

define_rating: 2.3/5 (20 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua
Kẹp bướm 15

define_rating: 2.5/5 (20 define_rating_total_vote)

3,800đ

Đặt mua
Kẹp bướm 19

define_rating: 2.7/5 (31 define_rating_total_vote)

4,500đ

Đặt mua
Kẹp bướm 25

define_rating: 3.1/5 (27 define_rating_total_vote)

5,800đ

Đặt mua
Kẹp bướm 32

define_rating: 2.7/5 (35 define_rating_total_vote)

8,500đ

Đặt mua
Kẹp bướm 51

define_rating: 3.0/5 (30 define_rating_total_vote)

19,000đ

Đặt mua
Đinh ghim nhựa

define_rating: 2.7/5 (32 define_rating_total_vote)

8,500đ

Đặt mua
Đinh ghim inox

define_rating: 2.7/5 (32 define_rating_total_vote)

9,500đ

Đặt mua
Hủ nam châm

define_rating: 2.7/5 (34 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua

Đối tác