Kẹp Bướm - Kẹp Giấy
Xem
Kẹp giấy C62

define_rating: 2.6/5 (89 define_rating_total_vote)

Xem
Kẹp giấy C82

define_rating: 2.7/5 (80 define_rating_total_vote)

Xem
Hủ nam châm

define_rating: 2.7/5 (106 define_rating_total_vote)

Xem
Đinh ghim inox

define_rating: 2.8/5 (100 define_rating_total_vote)

Xem
Đinh ghim nhựa

define_rating: 2.7/5 (100 define_rating_total_vote)

Xem
Kẹp bướm 51

define_rating: 2.9/5 (94 define_rating_total_vote)

Xem
Kẹp bướm 32

define_rating: 2.7/5 (104 define_rating_total_vote)

Xem
Kẹp bướm 25

define_rating: 3.1/5 (94 define_rating_total_vote)

Xem
Kẹp bướm 19

define_rating: 2.9/5 (102 define_rating_total_vote)

Đối tác