Dao - Kéo
Dao rọc giấy nhỏ

define_rating: 2.4/5 (18 define_rating_total_vote)

4,200đ

Đặt mua
Lưỡi dao rọc giấy nhỏ

define_rating: 2.6/5 (26 define_rating_total_vote)

8,000đ

Đặt mua
Dao rọc giấy SDI các cỡ

define_rating: 2.3/5 (31 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua
Dao rọc giấy lớn

define_rating: 2.6/5 (28 define_rating_total_vote)

6,000đ

Đặt mua
Dao rọc giấy Deli lớn

define_rating: 2.6/5 (27 define_rating_total_vote)

26,500đ

Đặt mua
Kéo S120

define_rating: 2.6/5 (38 define_rating_total_vote)

7,000đ

Đặt mua
Kéo văn phòng

define_rating: 2.7/5 (26 define_rating_total_vote)

5,000đ

Đặt mua
Kéo Deli tốt

define_rating: 2.7/5 (27 define_rating_total_vote)

16,000đ

Đặt mua
Kéo S109

define_rating: 2.4/5 (27 define_rating_total_vote)

13,300đ

Đặt mua

Đối tác