Bao Bì - Dụng Cụ Vệ Sinh
Túi xốp các cỡ

define_rating: 2.5/5 (33 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua
Dây thun

define_rating: 2.8/5 (33 define_rating_total_vote)

43,000đ

Đặt mua
Ly nhựa (sử dụng 1 lần)

define_rating: 2.7/5 (35 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua
Dao, nĩa nhựa

define_rating: 2.7/5 (38 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua
Dĩa nhựa (sử dụng 1 lần)

define_rating: 2.6/5 (35 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua
Túi rác các cỡ

define_rating: 2.6/5 (36 define_rating_total_vote)

12,300đ

Đặt mua
Xịt phòng

define_rating: 2.5/5 (33 define_rating_total_vote)

55,000đ

Đặt mua
Xịt muỗi (diệt côn trùng)

define_rating: 3.0/5 (33 define_rating_total_vote)

65,000đ

Đặt mua
Nước rửa chén

define_rating: 2.6/5 (31 define_rating_total_vote)

25,000đ

Đặt mua

Đối tác