Băng Keo - Dụng Cụ Cắt Keo
Băng keo 2 mặt - 1,2P

define_rating: 2.8/5 (39 define_rating_total_vote)

2,200đ

Đặt mua
Băng keo 2 mặt - 2,4P

define_rating: 2.8/5 (35 define_rating_total_vote)

4,500đ

Đặt mua
Băng keo 2 mặt - 5P

define_rating: 2.7/5 (31 define_rating_total_vote)

8,600đ

Đặt mua
Băng keo trong 5P - 80 yard

define_rating: 2.3/5 (35 define_rating_total_vote)

12,500đ

Đặt mua
Băng keo đục 5P - 80 yard

define_rating: 2.7/5 (35 define_rating_total_vote)

12,500đ

Đặt mua
Băng keo văn phòng

define_rating: 3.0/5 (36 define_rating_total_vote)

2,100đ

Đặt mua
băng keo simili 5P

define_rating: 2.4/5 (36 define_rating_total_vote)

11,100đ

Đặt mua
Băng keo giấy 2,4P

define_rating: 2.7/5 (30 define_rating_total_vote)

6,100đ

Đặt mua
Băng keo điện

define_rating: 2.7/5 (33 define_rating_total_vote)

Liên hệ

Đặt mua

Đối tác