- Địa chỉ: 73 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình
            - Tel: 028 - 3949 0024/ 25
            - Fax: 028- 3949 0026
            - Email: info@vppthaikhoa.com
            - Web: vanphongphamtk.com

 

Đối tác