- Địa chỉ: 29D Đồng Nai, P15, Q10
            - Tel: 08 - 3977 8015/ 16
            - Fax: 08 - 3977 8017
            - Email: info@vppthaikhoa.com
            - Web: vanphongphamtk.com

 

Đối tác